Výrobná linka tyčiniek

Tyčinková linka Lekos

Tyčinková linka Lekos je určená najmä pre výrobu nasledovného portfólia výrobkov:

 • klasické musli tyčinky, s rôznymi podielmi cereálií, ovocia, orechov, prípadne iných ingrediencií
 • orechové tyčinky / mandle, kešu, arašidy, pistácie / bez cereálií
 • karamelové tyčinky
 • ovsené tyčinky
 • tyčinky na báze mliečneho nugátu.

Obvykle pozostáva tyčinková linka z nasledovných častí, avšak podľa konkrétnej receptúry sa jej dizajn mierne odlišuje.

Kuchyňa

 • čerpanie sirupu z barelu alebo zo zásobníka sirupu do varného kotla alebo kotlov
 • varenie sirupu pre musli tyčinky, vypustenie uvareného sirupu z kotlov do zásobníkov
 • aromatizácia
 • automatické dávkovanie navoleného množstva sirupu do miešačky
 • dávkovanie suchých ingrediencií obsluhou do miešačky

Príprava zmesi

 • vytvorenie homogénnej zmesi v miešačke
 • kŕmenie zmesi na šikmý kŕmiaci dopravník a do zásobnej nádrže valcového extrúdera

Formovacia časť

 • formovanie koberca hmoty nastaviteľnej hrúbky
 • egalizácia a predformovanie tvaru vrchu výrobku
 • vychladenie koberca hmoty pre rezanie

Rezacia stanica 

 •  pozdĺžne rezanie koberca do definovaných línií s možnosťou výmeny formátu
 •  plynulé rozraďovanie narezaných línií s možnosťou výmeny formátu
 •  priečne sekanie línií gilotínou a rozradenie vytvorených radov výrobkov

Máčacia sekcia

 • máčanie do poliev alebo čokoládových hmôt
 • možnosť podmáčania alebo výroby celomáčaného tovaru 
 • chladenie a výstup hotového výrobku z linky do baliacej časti

Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek
 • Výrobná linka tyčiniek

Celý výrobný proces je riadený počítačom. Rozhranie medzi linkou a obsluhou predstavuje niekoľko ovládacích panelov

Štandardom je centrálny 15“ monitor s užívateľsky príjemným pracovným prostredím pre kompletné ovládanie strojov a technológie celej linky, a dodatočné 6“ ovládacie panely pre zvýšenie komfortu obsluhy. 

Samozrejmosťou sú:

 • excelentná vizualizácia,
 • krátkodobé a dlhodobé ukladanie meraných veličín v jednotlivých uzloch linky,
 • smenové registre,
 • identifikácia poruchových stavov,
 • vzdialený servis cez internet,
 • a mnoho iného.