Temperovacie zariadenie

Temperovacie zariadenie Lekos v sebe spája klasický princíp diskovej temperky s využitím moderných technológií. 

Efektívna tepelná výmena homogénna v objeme čokoládovej hmoty je dosiahnutá prechodom hmoty cez jednotlivé chladiace sekcie a cez temperačnú sekciu v temperačnom telese, pri súčasnom dôkladnom stieraní hmoty na stenách diskov a miešaní. Aktuálna teplota čokolády je meraná na výstupe z každej sekcie. Teplota vody je v jednotlivých sekciách automaticky regulovaná tak, aby sa dosiahla a zabezpečila požadovaná teplota čokolády na výstupe z jednotlivých sekcií. Temperovacie zariadenie Lekos je ideálnym nástrojom pre temperovanie rôznych čokoládových hmôt s ich rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Výsledkom je vytvorenie stabilných β-V kryštálov kakaového masla homogénne rozložených v objeme hmoty. Takto vytemperovaná hmota je typická najmä svojim vysokým leskom, charakteristickým lomom a kontrakciou. 

Lekos vyrába temperovacie zariadenia bez zabudovaného dekryštalizačného stupňa. Obvyklá teplota vstupnej hmoty do temperovacieho zariadenia je 43-45°C, pri ktorej sú rozpustené všetky kryštály kakaového masla. Temperovaná hmota, ktorá nie je spotrebovaná v mieste odberu ( formovacia linka, máčací stroj, a iné ) je vracaná cez trubkový dekryštalizátor späť do zásobníka. Lekos ponúka dekryštalizátory samostatne.

Zariadenie je dostupné s navrhnutým maximálnym výkonom od 150 do 1500 kg za hodinu.

Temperovacie zariadenie
 • Temperovacie zariadenie
 • Temperovacie zariadenie
 • Temperovacie zariadenie
 • Temperovacie zariadenie
 • Temperovacie zariadenie

Lekos navrhuje a inštaluje tieto zariadenia pre rôzne aplikácie:

 • temperácia čokoládových hmôt na báze kakaového masla alebo ekvivalentov kakaového masla ( CBE tuky )
 • temperácia krémov a náplní
 • bez alebo so zabudovaným stupňom aerácie

Medzi štandardné vybavenie a možnosti patrí okrem iného aj:

 • farebný dotykový panel vo viacerých jazykoch
 • 20 receptov s možnosťou výstupu v csv alebo xls formáte
 • plánovač pracovného týždňa pre nábeh zariadenia, prevádzkový denný režim a nočný režim zariadenia
 • excelentná vizualizácia

Dodatočné vybavenie zariadenia:

 • rozšírená databáza receptov
 • pripojenie zariadenia do centrálnej dátovej siete v závode pre centrálne ukladanie údajov a vzdialenú komunikáciu
 • vzdialená správa a servis zariadenia cez internet