Formovacie linky

Spoločnosť Lekos využíva tradičné princípy výroby formovaných čokoládových výrobkov, vďaka čomu sú jej riešenia univerzálne pre výrobu širokej škály formovaného tovaru.

Pri návrhu sú  zohľadnené potreby a požiadavky individuálnych zákazníkov, ako napríklad sortiment výrobkov, požadovaný výkon, dostupný priestor pre inštaláciu, možnosť rozšírenia linky alebo doplnenia o nové výrobky v budúcnosti, a podobne. Flexibilita spoločnosti umožňuje navrhnúť a vyrobiť linku na mieru aj pre existujúce sady foriem zákazníka.

V ponuke sú formovacie linky dvoch základných typov:

Krokové formovacie linky

  • linky s voľnými formami, určené najmä pre výrobu neplnených a plnených tabuliek, tyčiniek a pralín, bez ingrediencií a s rôznymi ingredienciami

Kontinuálne formovacie linky

  • linky s formami fixovanými k reťazi, určené pre výrobu len čistých a ingredientných tabuliek a tyčiniek
Formovacie linky
  • Formovacie linky
  • Formovacie linky
  • Formovacie linky