Buffer

Lekos ponúka buffer unikátnej koncepcie, kde rozličné cukrovinkárske a pečivárenské výrobky sú akumulované na dopravníky s polyuretánovými pásmi. 

Dopravníky nie sú vybavené vlastnými pohonmi. Pohon je statický a je pripojený/odpojený pomocou spojky k danému dopravníku len v mieste vstupu a výstupu výrobkov, teda v mieste nadávkovania výrobkov na príslušný dopravník buffra a v mieste vydávkovania výrobkov z dopravníka buffra. Výhodou tohto princípu pásového buffera je v porovnaní s klasickými bufframi s pevnými policami eliminácia trenia pod výrobkom pri plnení a pri vyprázdňovaní buffera. Dopravníky sú vnútri konštrukcie buffra transportované vo vertikálnom aj horizontálnom smere dvoma rozdielnymi princípmi podľa toho, či ide o FIFO / first in=first out / buffer alebo FILO / first in=last out / buffer.

FIFO buffer je umiestnený medzi výstupom výrobkov z výrobnej linky a vstupom do baliacej časti.

FILO buffer je umiestnený na konci baliacej linky.

Buffer
  • Buffer
  • Buffer