Od vzniku po súčasnosť

Prvé začiatky v garáži

1994
František Ledl založil spoločnosť Lekos s.r.o. Trebišov.
Rozsiahle hospodárstvo pre skladovanie čokolády a polevy,a zariadenia pre temperáciu čokolády predstavujú prvé stroje vyrobené pod značkou Lekos.

Lekos v prenajatých priestoroch

1995
Dávkovač višní pre dávkovanie do foriem na čokoládovej formovacej linke
1996
Predvárač cukor-sirupového roztoku s výkonom 6 ton za hodinu s automatickým navažovaním a dávkovaním surovín a s distribúciou roztoku pre niekoľko výrobných liniek, riadený počítačom.

Rozvoj firmy

1996
Lekos sa sťahuje do vlastných priestorov s výrobnou plochou 600 m2 v meste Trebišov a neskôr rozširuje výrobnú kapacitu o druhý závod s plochou 500 m2.
1996-1997
Prvá kompletná výrobná linka pre výrobu cereálnych tyčiniek vrátane kuchyne.
1997
Máčacia linka Lekos
1998
Zariadenie pre dávkovanie keksov a zatláčanie do krému na čokoládovej formovacej linke.
1998
Kontinuálna sušiaca skriňa pre sušenie marshmallow
2000
Vyše 5 500 metrov nerezových duplikátorových potrubí pre distribúciu čokoládových hmôt s riadením a vizualizáciou jednotlivých trás
1999-2001
Postupná rekonštrukcia čokoládovej formovacej linky.
2003
Prvá kompletná formovacia linka z dielne spoločnosti Lekos pre výrobu čokoládových tabuliek a tyčiniek s maximálnou kapacitou 700 kg za hodinu.

Centralizácia výroby a rozvoj firmy

2006
Lekos centralizuje výrobu v novom závode s výrobnou plochou 3 000 m2 v meste Sečovce.
2006
Kompletná čokoládová formovacia linka určená pre výrobu čistých čokoládových tabuliek, plnených tabuliek, tyčiniek a pralín, vrátane morských plodov.
2008-2009
Lekos v priebehu 14 mesiacov vyrába a uvádza do prevádzky tri formovacie linky s celkovou výrobnou kapacitou 8,5 ton za hodinu pre výrobu širokej škály čokoládových tyčiniek, tabuliek a pralín.

Investície

2010-2011
Investície do laboratória v podobe vlastnej tyčinkovej linky s kompletnou máčacou časťou a prídavnými zariadeniami pre rozšírenie a skvalitnenie služieb zákazníkom.
2011
Rozšírenie výrobnej plochy o novú výrobnú halu na celkových súčasných 4 000 m2 plochy.
2011-2012
Je vytvorený tím pracovníkov, ktorý sa venujú len vývoju nových zariadení a prototypov.
2006-2013
Rozsiahle investície do moderných vertikálnych a horizontálnych obrábacích centier.
2014-2015
Rozsiahle projekty najmä v oblasti čokoládových formovacích liniek a tyčinkových liniek.

Sumarizácia

1994-2015
Množstvo máčacích liniek, tyčinkových liniek, čokoládových formovacích liniek, chladiacich tunelov, dopravných liniek, temperiek a iných zariadení.